Jujitsu

Jujitsu kan översättas med mjuk (ju) teknik (jitsu). Vi är en traditionell japansk kampkonst som innehåller mycket fällningar, kast, fallteknik och lås samt slag- och sparktekniker. Principen handlar om att inte möta kraft med kraft, utan ge vika för att vinna. Att göra sig själv så stark och effektiv som möjligt och samtidigt hitta motståndarens svagheter.

Liksom träningens utformning är individuell är också målet varierande från person till person. Vanliga ändamål är fysisk och psykiskt välbefinnande, självförsvar, balansträning, koordinationsträning och ökat självförtroende. Din egen träning är ditt eget ansvar. Det är din kropp, din känsla som tränas. Instruktören är en resurs som försöker vara ett gott exempel och påpeka de fel du gör. Instruktören kan visa dig vägen och kanske inspirera dig att följa den, men aldrig gå den åt dig. Det tar tid att bli bra i Jujitsu men i gengäld erbjuder den ett livslångt lärande med ständiga överraskningar.
Och väldigt mycket kul längs med vägen!

Våra grupper

Ryotedori

Barngruppen

Måndagar 19-20

Barnträning i jujitsu sker med både lek och allvar. Barn kan träna själva eller med föräldrar på detta pass. Stimulerande och bra träning för alla.


Oi tsuki

Vuxengruppen

Måndagar 19-20

Vi tränar japansk kampkonst anpassad till det moderna svenska samhället. Genom att ”ge vika för att vinna” använder vi teknik för att övervinna en större och starkare motståndare.


Kata sukashi

Vuxengruppen – Avancerad

Måndagar 20-21

I fortsättningsgruppen tränar vi mer fritt utifrån elevernas behov samt tekniker fokuserade på gradering.


Är du intresserad av att testa på jujitsu är det bästa att helt enkelt komma ner till den lektion som passar dig bäst och prova på. Det enda som behövs är någorlunda oömma kläder utan för mycket knappar eller dragkedjor som kan skada mattorna. Om du har några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss. Välkommen!

Jujitsuträning

Våra instruktörer

Axel Tojo
5 dan jujitsu
Huvudinstruktör

Igor Timofejevs

Igor Timofejevs
2 dan jujitsu
Ordförande

Leif Svensson

Leif Svensson
2 dan jujitsu

Parkträning i Japan